Cerkev in pravična vojna ali Frančišek se laže

Katoliška cerkev podpira t. i. pravično vojno, ki jo je že v 5. stoletju utemeljil cerkveni teolog sv. Avguštin, v 13. stoletju pa jo je nadgradil sv. Tomaž Akvinski.

Sedaj veljavni katoliški katekizem o pravični vojni pravi:

»2308 Vsakdo izmed državljanov in vladajočih je dolžan delati za to, da bi se izognili vojnam. A »dokler bo obstajala vojna nevarnost, dokler ne bomo imeli pristojne mednarodne oblasti, ki bi ji bile na voljo primerne sile, vse dotlej vladam, ki so izčrpale sleherno možnost miroljubnih pogajanj, ne bo mogoče odreči zakonite pravice, da se branijo«.

2309  Strogo je treba upoštevati natančne pogoje zakonite obrambe 2243 z vojaško silo. Teža take odločitve jo podreja strogim pogojem nravne legitimnosti. Hkrati je potrebno:
— da bi bila škoda, ki bi jo napadalec prizadejal narodu ali skupnosti narodov, trajna, velika in nedvomna;
— da so se vsa druga sredstva, da bi temu napravili konec, izkazala kot neizvedljiva ali neučinkovita;
— da se združi več resnih pogojev za uspeh;
— da uporaba orožja ne bo imela za posledico hujšega zla in hujših neredov, kakor pa je zlo, ki naj bo odvrnjeno. Moč modernih sredstev razdejanja ima zelo veliko težo pri ocenjevanju tega pogoja.
Take so tradicionalne prvine, naštete v nauku, ki se imenuje nauk o »pravični vojni«.
Ocenjevanje teh pogojev nravne legitimnosti je stvar razumne (prudencialne) presoje tistih, katerih naloga je skrbeti za skupni blagor.

2310 Javne oblasti imajo v tem primeru pravico in dolžnost, da državljanom naložijo obveznosti, ki so potrebne za narodno obrambo. Tisti, ki se posvečajo službi domovini v vojaškem življenju, so služabniki varnosti in svobode ljudstev. Če pravilno izvršujejo svojo  nalogo, resnično prispevajo k skupnemu blagru naroda in ohranjevanju miru.«

Čeprav je Bog dejal Ne ubijaj!, katoliška cerkev trdi, da se lahko v vojni ubija, če so izpolnjeni določeni pogoji, torej pogoji, ki jih vsebuje cerkvena doktrina o pravični vojni. Kdor se drži tega nauka, je služabnik varnosti in svobode ljudstev, pa tudi če je pobil tisoče in tisoče ljudi v cerkveni pravični vojni. Množični kršitelj Božje zapovedi Ne ubijaj!, je služabnik varnosti in svobode!? Toda čigave? Tistih, ki jih je pobil? Tistih, ki jim je uničil domove!? Tistih, ki jim je uničil družine!? Ali koga drugega? Mogoče je služabnik varnosti in svobode politikov, ki so sprovocirali vojno. Boril se je za domovino in v njenem imenu sejal grozo in smrt!? Mogoče je pobil tudi mnogo svojih verskih bratov! Toda, kaj pomeni pojem domovina: nič drugega kot izkoriščevalski sistem, ki vojaka prisili v ubijanje in uničevanje za obstoj omenjenega sistema. Če vojak pravilno ubija in uničuje, torej pravilno izvršuje svojo nalogo, kot to pravi cerkev, prispeva k skupnemu blagru naroda in ohranjevanju miru. Ali ni ta logika absurdna? Kako lahko z ubijanjem in uničevanjem pripomoreš k blagru naroda in miru?

Jezus, Kristus je rekel: »Blagor ustvarjalcem miru, saj se bodo imenovali Božji otroci.« Jezus je tudi rekel, da kdor prime za meč, bo z mečem pokončan in ljubite svoje sovražnike pa tudi, da karkoli storite najmanjšemu od svojih bratov, ste meni Njemu, torej Kristusu. Jezus je bil torej pacifist in tudi Božja zapoved Ne ubijaj! je del pacifizma. Ali je Jezus govoril o pravični vojni? Je postavil pogoje, da se neka vojna imenuje pravična? Vsekakor ne. In kje je učil o pravici do tako imenovane vojaške samoobrambe? Vsaka vojna je zločin, če jo merimo s Kristusovim naukom, je bratomor.

16. marca 2022 se je papež Frančišek po video povezavi o vojni v Ukrajini pogovarjal z ruskim patriarhom Kirilom in pri tem dejal: »Kot pastirji imamo dolžnost, da smo blizu in pomagamo tistim osebam, ki zaradi vojne trpijo. Nekoč se je tudi v naših Cerkvah govorilo o sveti ali o pravični vojni. Danes ni več mogoče tako govoriti, kajti razvila se je krščanska zavest o pomembnosti miru«. Papež Frančišek, ki je ob tej priliki tudi rekel, da so vojne vedno krivične, torej meni, da ni pravične vojne. To je zelo zanimivo, saj katoliški katekizem govori drugače: po njem, kot že navedeno, obstaja pravična vojna. Papež Frančišek je torej zanikal lasten nauk. Ali se je zlagal? Ali ne pozna katoliškega katekizma? Ali pa je vse to še ena njegova piar poteza, s katero želi javnost prepričati o miroljubnosti svoje cerkve?

Katoliški nauk o pravični vojni, utemeljen v 5. stoletju, je pripomogel oz. bil podlaga za mnoge vojne v zadnjih 2000 letih. V njih so umrli milijoni ljudi in milijarde živali, uničene so bile mnoge pokrajine in mesta … Ali je cerkveni nauk o pravični vojni delo Boga ali njegovega nasprotnika? Kdo je pisal argumente za pravično vojno? Ali ni bil to bog podzemlja, tisti bog, ki uči ubijaj, ubijaj, uničuj, laži, kradi …

Vojna je zlo!

Generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres je konec aprila 2022 obiskal Ukrajino in vojno označil za zlo in absurdno.

Vojna je čisto zlo!

Vojna je čisto zlo in stroj za mletje človeškega mesa. (Hrvaški pisatelj in novinar Hrvoje Ivančić)

Stara laž

Vsak ambiciozen bodoči imperij v tujini razglaša, da osvaja svet, da bi mu prinesel mir, varnost in svobodo, ter da žrtvuje svoje sinove le za najbolj plemenite in humanitarne namene. To je stara laž, a generacije ji še vedno verjamejo.
(Henry D. Thoreau, ameriški esejist, pisatelj, politični aktivist, okoljevarstvenik in filozof)

Vojna in pravičnost

Vojna je največji zločin. Vendar ni napadalca, ki ne bi tega zločina opravičeval s sklicevanjem na pravičnost.

(Voltaire)

Zgodovinar o zločinih cerkve

Na svetu ni organizacije, ki bi bila v antiki, vključno s srednjim in novim vekom ter posebno v 20-tem stoletju tako obremenjena z zločini kot rimsko-katoliška cerkev.
(Nemški zgodovinar Karlheinz Deschner)

Gregor Jazbec, vojaški psiholog

- General Eisenhower je vojno opisal kot čas, v katerem se pobijajo ljudje, ki se med seboj ne poznajo, na ukaz tistih, ki se med seboj dobro poznajo, a se pustijo pri miru. Bo držalo.
- Orožje ni na svetu zaradi estetskih vzgibov, ampak je narejeno zato, da trga, seka, razstreljuje in zažiga drugo človeško bitje. In tako je videti boj. Mesarija.
- Avanturizem in "možatost" z leti vojaščine upada, vse bolj postaja impregniran z občutkom, da je v stroju, ki mu za človeka ni veliko mar.
- Javnost ve o vojni toliko in isto, kar jim dozirajo mediji. Ti jim jo predstavljajo shizofreno – po eni strani jo glorificirajo in romantizirajo v obliki bojevniških filmov, po drugi strani - vendar veliko redkeje - predstavljajo njeno grozljivost.
(Vir: Pravi obraz vojne: Privlačen oder, za zaveso pa mesoreznica)

Najnovejši prispevki

Vsi prispevki