Državni uslužbenci so vojake dolžni učiti grozodejstev

Pravila za vojno, ki jih vsebuje biblija, zavezujejo tudi vojaške kurate, ki so v slovenski vojski. Ti so glede na cerkveni nauk dolžni vojakom, predvsem katolikom, pojasniti, kaj cerkev od njih zahteva v vojni in jih naučiti, kako morajo ravnati, če npr. mesto ne želi z njimi skleniti miru. V njem je treba pobiti vse moške, v primeru dedne posesti pa se pobije vse, kar diha. Ali bodo kurati to dejansko res naredili, ni bistveno, bistveno je to, da je to njihova cerkvena dolžnost. Če tega ne bodo storili, lahko zapadejo cerkvenim sankcijam, mogoče celo prekletstvu. Cerkvenim sankcijam pa zapadejo tudi vojaki, ki ne bodo poslušali vojaških duhovnikov. Po bibliji je zanje rezervirana smrtna obsodba, saj piše: »Človek pa, ki bi predrzno ravnal, tako da ne bi poslušal duhovnika, ki tam opravlja službo GOSPODU, tvojemu Bogu ali sodnika, ta človek mora umreti.« (5 Mz 17,12)

Ves ta pouk bo potekal oz. poteka tudi v imenu slovenske države, saj so vojaški kurati državni uslužbenci. Država mora tako preko svojih uslužbencev pozivati na vojna grozodejstva. Država kot hlapec cerkve? Slovenija kot hlapec Vatikana? Ali vojaški kurati pripravljalo ljudi na bratomor?

Zaradi vsega tega bi se Slovenija lahko znašla celo pred Mednarodnim kazenskim sodiščem v Haagu. Jasno je, da so cerkvena vojna pravila protiustavna. So v nasprotju s 17. členom ustave, ki govori, da je človekovo življenje nedotakljivo in še drugimi ustavnimi določbami. Po 1. členu Splošne deklaracije človekovih pravic se vsi ljudje rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice, obdarjeni so z razumom in vestjo in bi morali ravnati drug z drugim kakor bratje. Ta deklaracija zavezuje tudi Slovenijo in s tem vojaški vikariat.

Seveda pa cerkev stoji na stališču, da imajo v Sloveniji cerkvena pravila oz. pozivi za ubijanje prednost pred slovensko ustavo in iz nje izvirajočo nedotakljivostjo človekovega življenja.

Vojna je zlo!

Generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres je konec aprila 2022 obiskal Ukrajino in vojno označil za zlo in absurdno.

Vojna je čisto zlo!

Vojna je čisto zlo in stroj za mletje človeškega mesa. (Hrvaški pisatelj in novinar Hrvoje Ivančić)

Stara laž

Vsak ambiciozen bodoči imperij v tujini razglaša, da osvaja svet, da bi mu prinesel mir, varnost in svobodo, ter da žrtvuje svoje sinove le za najbolj plemenite in humanitarne namene. To je stara laž, a generacije ji še vedno verjamejo.
(Henry D. Thoreau, ameriški esejist, pisatelj, politični aktivist, okoljevarstvenik in filozof)

Vojna in pravičnost

Vojna je največji zločin. Vendar ni napadalca, ki ne bi tega zločina opravičeval s sklicevanjem na pravičnost.

(Voltaire)

Zgodovinar o zločinih cerkve

Na svetu ni organizacije, ki bi bila v antiki, vključno s srednjim in novim vekom ter posebno v 20-tem stoletju tako obremenjena z zločini kot rimsko-katoliška cerkev.
(Nemški zgodovinar Karlheinz Deschner)

Gregor Jazbec, vojaški psiholog

- General Eisenhower je vojno opisal kot čas, v katerem se pobijajo ljudje, ki se med seboj ne poznajo, na ukaz tistih, ki se med seboj dobro poznajo, a se pustijo pri miru. Bo držalo.
- Orožje ni na svetu zaradi estetskih vzgibov, ampak je narejeno zato, da trga, seka, razstreljuje in zažiga drugo človeško bitje. In tako je videti boj. Mesarija.
- Avanturizem in "možatost" z leti vojaščine upada, vse bolj postaja impregniran z občutkom, da je v stroju, ki mu za človeka ni veliko mar.
- Javnost ve o vojni toliko in isto, kar jim dozirajo mediji. Ti jim jo predstavljajo shizofreno – po eni strani jo glorificirajo in romantizirajo v obliki bojevniških filmov, po drugi strani - vendar veliko redkeje - predstavljajo njeno grozljivost.
(Vir: Pravi obraz vojne: Privlačen oder, za zaveso pa mesoreznica)

Najnovejši prispevki

Vsi prispevki